Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya
Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Isim Maushul dan Contohnya

Posted on
ISIM MAUSHUL

Isim maushul  ialah kata sambung yang mempunyai shilah dan ‘aid. Shilah ialah jumlah atau sibih jumlah  yang jatuh sesudahnya, sedangkan ‘aid ialah dhamir yang kembali pada isim maushul.

Isim mausul yang shilahnya berupa sibih jumlah menyimpan makna kainun dan istaqorra ( tetap )

Isim-Isim Maushul

No

SM Makna Keterangan Contoh
1 مَا Sesuatu Digunakan untuk yang tidak berakal

مَا طَابَ لَكُم

2

مَنْ Orang Digunakan untuk yang beraka من يدرُسُ النَحْوَ
3 اَلَّذِيْ Orang Digunakan untuk  yang berakal dan tidak berakal yang mudzakkar (laki2) dan mufrod (1)

الَّذِي يَحِبُّ النَحْوَ

4

الَّذَانِ Dua orang Digunakan untuk dua laki-laki اللَّذانِ يَدْرُسَانِ
5 اَلَّذِيْنَ Orang-orang Digunakan untuk laki-laki banyak

الَّذِينَ يَدْرُسُونَ الْفِقْهَ

6

اَلَّتِيْ Perempuan Digunakan untuk  satu perempuan الَّتِي تَدْرُسُ الْقُرْأَنَ
7 اَلَّتَانِ Dua perempuan Digunakan untuk dua perempuan

اللَّتَانِ تَدْرُسَانِ التَّوْحِيْدَ

8

اَلْلَاتِيْ Perempuan-perempuan Digunakan untuk  perempuan banyak اللَّاتِي يَخْلُقْنَ الكَرِمَةَ
9 اَلْلَائِيْ Perempuan-perempuan Digunakan untuk  perempuan banyak

اللَّائِي يَدْرُسْنَ الشَّرِيعَةَ

Refrensi:

Abd. Muqit, Metode Cepat Baca Kitab Manhaj Imami (Blitar: Madraasah Sunnah Al-Nabaywiya, 2019)

Penulis: Abd. Miqit