ISIM MAUSHUL Isim maushul  ialah kata sambung yang mempunyai shilah dan ‘aid. Shilah ialah jumlah atau sibih jumlah  yang jatuh […]

Isim Mabni Isim mabni yaitu isim yang menyerupai huruf dalam segi jumlah hurufnya, yaitu terdiri dari huruf sedikit. Macam-Macam Isim […]