Menu

Mode Gelap

Metode Baca Kitab

Pengertian Tarkib


 Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya Perbesar

Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Advertisements

Pengertian Tarkib

Tarkib adalah kedudukan satu persatu kalimat dalam susunan kalam.

Tarkib di bagi dua, ‘umdah dan fudlah.

1. Tarkib ‘Umdah

Tarkib ‘umdah adalah tarkib yang harus ada bila pasangannya ada.

Advertisements

Tarkib umdah ini meliputi berikut ini:

  1. Fi’il mabni fa’il dan fa’il.
  2. Fi’il mabni maf’ul dan naibul fa’il.
  3. Mubtada’ dan khobar.
  4. Kana atau saudaranya, isimnya dan khobarnya.
  5. Inna atau saudaranya, isimnya dan khobarnya.
  6. Danna atau saudaranya dan kedua maf’ulnya.
  7. Syarat dan jawabnya.
2. Tarkib Fudlah

Tarkib fudlah adalah tarkib yang hanya ada bila di butuhkan. Tarkib fudlah ini meliputi maf’ul bih, masdar (maf’ul muthlaq), dharof, hal, tamyiz, istisna’, maf’ul min ajlih, ma’ul ma’ah, naza’khofedh, na’at, athof, taukid, badal dan majrur bil harfi jer (lafad yang di jerkan dengan huruf jer).

Lebih jelasnya mengenai Tarkib dan pengertianya kalian biasa baca di kitab Ibnu Aqil dan kitab-kitab yang lain

Sekian mengenai penjelasan Pengertian Tarkib, semuga bermanfaat dan menambah wawasan amiin.

Advertisements

Baca juga: Isim Mausul

Refrensi: Abd. Muqit, Metode Cepat Baca Kitab Manhaj Imami (Blitar: Madraasah Sunnah Al-Nabaywiya, 2019)

Penulis: Abd. Muqit
Komentar
Advertisements

Artikel ini telah dibaca 1,262 kali

Baca Lainnya

Fa’il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

20 April 2022 - 00:38

Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Pengertian Fiil, Macama-Macam Fiil Serta Hukumnya

19 April 2022 - 23:48

Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Isim Mu’rob : Pengertian, Macam-Macam serta Contohnya

19 April 2022 - 13:58

Pengertian: Isim Isyaroh Dan Contohnya

Isim Maushul dan Contohnya

19 April 2022 - 13:37

Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Pengertian: Isim Isyaroh dan Contohnya

19 April 2022 - 13:28

Pengertian: Isim Isyaroh Dan Contohnya

Isim Mabni Dan Contohnya

19 April 2022 - 13:18

Isim Mabni Dan Contohny
Trending di Metode Baca Kitab