Metode Baca Kitab

Pengertian Tarkib

×

Pengertian Tarkib

Share this article
Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya
Fa'il : Pengertian Macam-Macam dan Contohnya

Pengertian Tarkib

Tarkib adalah kedudukan satu persatu kalimat dalam susunan kalam.

Tarkib di bagi dua, ‘umdah dan fudlah.

1. Tarkib ‘Umdah

Tarkib ‘umdah adalah tarkib yang harus ada bila pasangannya ada.

Tarkib umdah ini meliputi berikut ini:

  1. Fi’il mabni fa’il dan fa’il.
  2. Fi’il mabni maf’ul dan naibul fa’il.
  3. Mubtada’ dan khobar.
  4. Kana atau saudaranya, isimnya dan khobarnya.
  5. Inna atau saudaranya, isimnya dan khobarnya.
  6. Danna atau saudaranya dan kedua maf’ulnya.
  7. Syarat dan jawabnya.
2. Tarkib Fudlah

Tarkib fudlah adalah tarkib yang hanya ada bila di butuhkan. Tarkib fudlah ini meliputi maf’ul bih, masdar (maf’ul muthlaq), dharof, hal, tamyiz, istisna’, maf’ul min ajlih, ma’ul ma’ah, naza’khofedh, na’at, athof, taukid, badal dan majrur bil harfi jer (lafad yang di jerkan dengan huruf jer).

Lebih jelasnya mengenai Tarkib dan pengertianya kalian biasa baca di kitab Ibnu Aqil dan kitab-kitab yang lain

Sekian mengenai penjelasan Pengertian Tarkib, semuga bermanfaat dan menambah wawasan amiin.

Baca juga: Isim Mausul

Refrensi: Abd. Muqit, Metode Cepat Baca Kitab Manhaj Imami (Blitar: Madraasah Sunnah Al-Nabaywiya, 2019)

Penulis: Abd. Muqit
Pos Terkait:  Huruf Dan Huruf-Huruf Jer