Umum

Doa Ketika Turun Hujan: Menenangkan Hati dan Jiwa

×

Doa Ketika Turun Hujan: Menenangkan Hati dan Jiwa

Share this article

Hujan merupakan karunia dari Allah SWT yang turun untuk menyirami bumi. Namun, terkadang hujan juga dapat membawa dampak negatif seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus senantiasa berdoa ketika turun hujan agar terhindar dari segala bencana yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah beberapa doa ketika turun hujan yang dapat Anda amalkan:

1. Doa ketika turun hujan untuk meminta rahmat Allah SWT

“Allahumma sayyiban nafi’an”

Artinya: “Ya Allah, hujan yang bermanfaat.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan deras. Dengan berdoa demikian, Anda meminta kepada Allah SWT agar memberikan hujan yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi.

2. Doa ketika turun hujan untuk memohon ampunan dosa

“Astaghfirullahal ladzi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih”

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus segala sesuatu, dan aku bertaubat kepada-Nya.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat. Dengan berdoa demikian, Anda memohon ampunan dosa kepada Allah SWT dan berharap agar hati dan jiwa Anda menjadi lebih bersih dan tulus dalam beribadah.

3. Doa ketika turun hujan untuk meminta perlindungan dari bencana

“Allahumma inni as’aluka khairaha wa khairama fiha wa khairamaa ursilat bihi wa a’udzubika min sharriha wa sharri maa fiha wa sharri maa ursilat bihi”

Pos Terkait:  Doa Terbebas Hutang: Rahasia untuk Kehidupan Finansial Tanpa Beban

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kebaikan hujan ini, kebaikan yang terdapat di dalamnya, kebaikan yang dihasilkan olehnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hujan ini, kejahatan yang terdapat di dalamnya, dan kejahatan yang dihasilkan olehnya.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan sangat deras dan membawa potensi bencana seperti banjir dan longsor. Dengan berdoa demikian, Anda memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bencana yang mungkin terjadi.

4. Doa ketika turun hujan untuk meminta kelancaran rezeki

“Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta’atika an ma’siatika wa bi fadhlika amman siwaka”

Artinya: “Ya Allah, cukupilah kami dengan rezeki yang halal daripada yang haram, dan dengan ketaatan kepada-Mu daripada maksiat kepada-Mu, serta dengan karunia-Mu dari selain-Mu.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran rezeki yang halal dan berkah bagi kehidupan Anda dan keluarga.

5. Doa ketika turun hujan untuk meminta kesembuhan dari sakit

“Allahumma shfi anta alshafi la shifa’a illa shifa’uka shifa’an la yughadiru saqaman”

Artinya: “Ya Allah, sembuhkanlah aku, Engkau adalah Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat dan Anda sedang dalam keadaan sakit. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kesembuhan dari Allah SWT dan berharap agar segera pulih dari sakit yang Anda derita.

6. Doa ketika turun hujan untuk meminta keselamatan dan kebahagiaan

“Allahumma inni as’aluka khairaha wa a’udzubika min sharriha”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kebaikan hujan ini dan berlindung kepada-Mu dari kejahatan hujan ini.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan tenang dan tidak membawa dampak buruk. Dengan berdoa demikian, Anda memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup Anda.

7. Doa ketika turun hujan untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT

“Alhamdulillah ala kulli haalin”

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan sedikit atau deras. Dengan berdoa demikian, Anda menyadari nikmat Allah SWT yang diberikan melalui hujan dan bersyukur atas segala karunia-Nya.

Pos Terkait:  Ini Makna Hidayah yang Diberikan Allah pada Manusia

8. Doa ketika turun hujan untuk memohon keberkahan

“Allahumma sa’idnaa, Allahumma sa’idnaa, Allahumma sa’idnaa”

Artinya: “Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa keberkahan.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat. Dengan berdoa demikian, Anda memohon agar hujan yang turun membawa keberkahan bagi kehidupan Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

9. Doa ketika turun hujan untuk meminta kebahagiaan dan ketenangan

“Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ‘ainin, wa aslih li sha’ni kullahu, laa ilaha illa anta”

Artinya: “Ya Allah, aku berharap rahmat-Mu, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekalipun hanya sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan tenang dan memberikan ketenangan hati Anda. Dengan berdoa demikian, Anda memohon agar Allah SWT memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup Anda.

10. Doa ketika turun hujan untuk meminta perlindungan dari setan

“A’udzubillahis sami’il ‘alim minasy syaitanir rajim”

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah SWT Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat dan Anda merasa takut atau cemas. Dengan berdoa demikian, Anda memohon perlindungan dari Allah SWT dan berharap agar terhindar dari godaan setan yang bisa mengganggu ketenangan dan kesejahteraan hidup Anda.

11. Doa ketika turun hujan untuk meminta perlindungan dari segala bahaya

“Allahumma inni as’aluka khairaha wa a’udzubika min sharriha”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kebaikan hujan ini dan berlindung kepada-Mu dari kejahatan hujan ini.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan deras dan membawa potensi bahaya seperti banjir dan longsor. Dengan berdoa demikian, Anda memohon perlindungan dari Allah SWT dan berharap agar terhindar dari segala bahaya yang mungkin terjadi.

12. Doa ketika turun hujan untuk meminta kesembuhan dari penyakit

“Allahumma shfi anta alshafi la shifa’a illa shifa’uka shifa’an la yughadiru saqaman”

Artinya: “Ya Allah, sembuhkanlah aku, Engkau adalah Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”

Pos Terkait:  Bahagiakan Istri Bisa Lancarkan Rezeki Benarkah?

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan deras dan Anda sedang dalam keadaan sakit. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kesembuhan dari Allah SWT dan berharap agar segera pulih dari sakit yang Anda derita.

13. Doa ketika turun hujan untuk memohon keberkahan dan rahmat Allah SWT

“Allahumma sayyiban nafi’an”

Artinya: “Ya Allah, hujan yang bermanfaat.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kepada Allah SWT agar memberikan hujan yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi dan memberikan keberkahan serta rahmat-Nya.

14. Doa ketika turun hujan untuk memohon keselamatan dari segala bencana

“Allahumma inni as’aluka khairaha wa khairama fiha wa khairamaa ursilat bihi wa a’udzubika min sharriha wa sharri maa fiha wa sharri maa ursilat bihi”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kebaikan hujan ini, kebaikan yang terdapat di dalamnya, kebaikan yang dihasilkan olehnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hujan ini, kejahatan yang terdapat di dalamnya, dan kejahatan yang dihasilkan olehnya.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan sangat deras dan membawa potensi bencana seperti banjir dan longsor. Dengan berdoa demikian, Anda memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bencana yang mungkin terjadi.

15. Doa ketika turun hujan untuk memohon kesembuhan dan kesehatan

“Allahumma shfi anta alshafi la shifa’a illa shifa’uka shifa’an la yughadiru saqaman”

Artinya: “Ya Allah, sembuhkanlah aku, Engkau adalah Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan lebat dan Anda sedang dalam keadaan sakit. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kesembuhan dari Allah SWT dan berharap agar segera pulih dari sakit yang Anda derita.

16. Doa ketika turun hujan untuk memohon keberkahan dan kebahagiaan

“Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ‘ainin, wa aslih li sha’ni kullahu, laa ilaha illa anta”

Artinya: “Ya Allah, aku berharap rahmat-Mu, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekalipun hanya sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau.”

Doa ini dapat Anda ucapkan ketika hujan turun dengan tenang dan memberikan ketenangan hati Anda. Dengan berdoa demikian, Anda memohon kepada Allah SWT agar memberikan keber