Umum

Kandungan Al Quran Surat Al Anam Ayat: Menemukan Kebenaran dalam Ayat-Ayat Allah

×

Kandungan Al Quran Surat Al Anam Ayat: Menemukan Kebenaran dalam Ayat-Ayat Allah

Share this article

Al Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk dan pedoman hidup dari Allah SWT. Di dalamnya terdapat banyak surat dan ayat yang mengandung makna yang dalam dan mendalam. Salah satu surat yang terdapat dalam Al Quran adalah Surat Al Anam, yang terdiri dari 165 ayat. Di antara ayat-ayat tersebut, terdapat banyak sekali kandungan yang bisa diambil hikmahnya bagi kehidupan sehari-hari kita.

1. Kandungan Ayat 1-3: Allah sebagai Satu-satunya Tuhan

Pada ayat pertama, Allah berfirman “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang sebagai suatu kenikmatan dan cobaan bagi orang-orang yang berfikir”. Ayat kedua dan ketiga menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan tidak memiliki sekutu.

Dari kandungan ayat-ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi dan dipuja. Kita harus mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Kita juga harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti langit dan bumi yang diciptakan dengan penuh keindahan.

2. Kandungan Ayat 6: Beriman pada Hari Akhir

“Dan mereka yang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada diri orang yang kembali (kepada-Nya),”” (QS. Al Anam: 6).

Pada ayat ini, Allah memperingatkan kita untuk selalu beriman pada hari akhir. Kita harus mempercayai bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dihisab di akhirat nanti. Kita juga harus selalu waspada dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesesatan dan kegelapan.

Pos Terkait:  Seputar Lafal Atubu Ilaih dan Atubu Ilaik pada Istighfar

3. Kandungan Ayat 13-14: Allah sebagai Pencipta Segala Sesuatu

“Dan bagi Allah segala yang berada di langit dan di bumi, dan Dia meliputi segala sesuatu.” (QS. Al Anam: 13).

Pada ayat-ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu dan memiliki kekuasaan penuh atas semuanya. Kita harus selalu mengakui bahwa hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menciptakan segala sesuatu di dunia ini.

4. Kandungan Ayat 32: Membuat Perbedaan dari Yang Hak dan Yang Batil

“Dan tidaklah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan (ingkar) terhadapnya, dibiarkan oleh Kami dengan perbuatan yang demikian itu, hingga ketika Kami membuka pintu azab yang sangat pedih bagi mereka, tiba-tiba mereka menjadi berputus asa (dan tersesat).” (QS. Al Anam: 32).

Pada ayat ini, Allah mengingatkan kita untuk selalu membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita harus memahami bahwa kebenaran selalu ada pada jalan yang diridhai oleh Allah dan tidak boleh menyeleweng dari ajaran-Nya. Kita juga harus selalu waspada terhadap godaan yang datang dari iblis dan selalu berdoa agar terhindar dari kesesatan.

5. Kandungan Ayat 38-39: Allah sebagai Pemberi Rezeki

“Dan tiada suatu binatangpun di bumi dan tidak pula sesuatu burung yang terbang dengan dua sayapnya melainkan sama-sama dijadikan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di bumi dan tidak pula sesuatu yang terbang di udara melainkan ada umat manusia yang memerlukan makanannya. Tidak Kami tinggalkan sesuatu yang tercatat dalam kitab (Lauhul Mahfuzh). Kemudian kepada Tuhan-lah mereka dikumpulkan.” (QS. Al Anam: 38-39).

Pada ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah dan tidak boleh merasa sombong atas kekayaan dan keberhasilan yang kita dapatkan.

6. Kandungan Ayat 44-45: Allah Sebagai Pemberi Petunjuk

“Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, Kami bukakan (pintu) bagi mereka segala pintu (kegelapan) dan tiba-tiba saja ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika mereka berada dalam kesesatan, mereka berkata: “Tidak ada yang dapat mengalahkan kami”. Katakanlah: “Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas semuanya”. (QS. Al Anam: 44-45).

Pada ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pemberi petunjuk bagi manusia. Kita harus selalu memohon petunjuk dari-Nya dan mengikuti ajaran-Nya. Kita juga harus selalu waspada terhadap godaan dari syaitan yang selalu menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

Pos Terkait:  Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat

7. Kandungan Ayat 51-53: Allah sebagai Hakim yang Adil

“Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang takut (kepada Allah) dengan firman: “Sesungguhnya orang-orang yang selama hidupnya tidak mengharapkan akan berjumpa dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram karenanya dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Kami, maka tempat mereka adalah neraka Jahannam, disebabkan perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al Anam: 51-53).

Pada ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah hakim yang adil yang akan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan manusia di akhirat nanti. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran-Nya dan selalu berdoa agar terhindar dari azab neraka.

8. Kandungan Ayat 59-60: Allah sebagai Pencipta Manusia dan Makhluk Lainnya

“Dan di sisi Allah-lah kunci-kunci segala yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Dan tiada sehelai daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.” (QS. Al Anam: 59-60).

Pada ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta manusia dan segala makhluk lainnya di dunia ini. Kita harus selalu mengakui bahwa hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Kita juga harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan tidak boleh merasa sombong atas keberhasilan dan kekayaan yang kita miliki.

9. Kandungan Ayat 63: Allah sebagai Pemberi Rezeki yang Maha Luas

“Katakanlah: “Siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan di darat dan di laut, kamu memohon kepada-Nya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah, serta dalam keadaan tersembunyi?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah dapat menyelamatkanmu dari itu dan dari segala kesulitan, dan (Dia) adalah Tuhanmu yang Maha Luas ampunan-Nya.” (QS. Al Anam: 63).

Pada ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pemberi rezeki yang maha luas dan dapat menyelamatkan manusia dari segala kesulitan. Kita harus selalu memohon keberkahan dan rahmat dari Allah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dan tidak boleh merasa sombong atas kekayaan dan keberhasilan yang kita miliki.

10. Kandungan Ayat 70-71: Allah sebagai Pencipta Alam Semesta

“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan mainan, dan mereka diperdaya oleh kehidupan dunia. Dan ingatlah, bahwa hari ini (yang mengakhiri hidup) Kami jadikan sebahagian manusia menjadi (pelajaran) bagi yang lain, dan supaya mereka diberi peringatan. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan kepercayaan: “Sesungguhnya kamu telah tinggal dalam ketentraman selama empat puluh tahun di bumi.” Katakanlah: “Allahlah yang mengetahui berapa lamanya kamu tinggal (di bumi). Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang berada di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Mengetahui segala yang tersembunyi.” (QS. Al Anam: 70-71).

Pos Terkait:  Bagaimana Menjawab Ucapan Jazakallah

Pada ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Kita harus selalu mengakui bahwa hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kita juga harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan tidak boleh merasa sombong atas keberhasilan dan kekayaan yang kita miliki.

11. Kandungan Ayat 73-74: Allah sebagai Pemberi Rizki dan Pemilik Segala Kenikmatan

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan pada hari Dia berkata: “Kun” (jadilah) maka terjadilah. Katakanlah: “Apakah kamu mengira bahwa jika Allah menjadikan aku dan orang-orang yang bersamaku menjadi binasa, atau memberi rahmat-Nya kepada kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?” (QS. Al Anam: 73-74).

Pada ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pemberi rizki dan pemilik segala kenikmatan di dunia ini. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan tidak boleh merasa sombong atas kekayaan dan keberhasilan yang kita miliki. Kita juga harus selalu memohon rahmat dan keberkahan dari Allah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan.

12. Kandungan Ayat 83: Allah sebagai Pencipta Alam Semesta dan Pemberi Petunjuk

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dan pada hari Dia berkata: “Kun” (jadilah) maka terjadilah. Katakanlah: “Apakah kamu mengira bahwa jika aku menginginkan azab dari Allah atau aku menginginkan rahmat-Nya, siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih?” (QS. Al Anam: 83).

Pada ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Kita harus selalu mengakui bahwa hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan dalam menciptakan alam sem