Umum

Ayat Al-Quran Tentang Isra Miraj

×

Ayat Al-Quran Tentang Isra Miraj

Share this article

Isra Miraj merupakan peristiwa penting yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Miraj terdiri dari dua peristiwa, yaitu Isra dan Miraj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha.

Surat Al-Isra Ayat 1

Surat Al-Isra ayat 1 adalah ayat pertama yang berkaitan dengan Isra Miraj. Ayat ini berbunyi “Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya, supaya Kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan kemuliaan dan keagungan-Nya dengan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya yang terpilih untuk melakukan perjalanan Isra Miraj tersebut.

Surat An-Najm Ayat 13-18

Surat An-Najm ayat 13-18 juga berkaitan dengan peristiwa Isra Miraj. Ayat-ayat ini berbunyi “Sesungguhnya dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang. Dan dia (Muhammad) tidaklah bakhil terhadap apa yang dilihatnya itu. Dan tidak (pula) dia (Muhammad) mengada-adakan tentang apa yang dilihatnya itu. Sesungguhnya itu (Al-Quran) adalah wahyu yang diberikan (kepadanya) dengan pengajaran yang sangat kuat. Yang dikuasai oleh pemimpin yang perkasa, yang berada di sisi yang sebenarnya. Dan yang telah dinaikkan (ke langit) kemudian Dia mendekatkan diri dan turun (ke Baitul Maqdis). Dan benar-benar Dia itu adalah Tuhan yang Maha Rahmatan lagi Maha Penyayang.”

Pos Terkait:  Persamaan dan Perbedaan Sujud Syukur

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di ufuk yang terang dan Nabi Muhammad SAW tidak mengada-ada tentang peristiwa tersebut. Allah SWT juga menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pengajaran yang sangat kuat. Allah SWT juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya yang terpilih untuk melakukan perjalanan Isra Miraj tersebut.

Surat Al-An’am Ayat 162

Surat Al-An’am ayat 162 juga berkaitan dengan peristiwa Isra Miraj. Ayat ini berbunyi “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa seluruh ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Isra Miraj merupakan bagian dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Surat Al-Anbiya Ayat 107

Surat Al-Anbiya ayat 107 juga berkaitan dengan peristiwa Isra Miraj. Ayat ini berbunyi “Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahwa Isra Miraj merupakan bagian dari misi Nabi Muhammad SAW untuk membawa rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia.

Pos Terkait:  Lima Pendekatan Dakwah Wali Songo

Surat Al-Furqan Ayat 1

Surat Al-Furqan ayat 1 juga berkaitan dengan peristiwa Isra Miraj. Ayat ini berbunyi “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Quran) kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahwa Isra Miraj merupakan bagian dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan-pesan Allah SWT.

Kesimpulan

Isra Miraj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Isra Miraj menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah SWT serta misi Nabi Muhammad SAW untuk membawa rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, termasuk ajaran tentang Isra Miraj. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.