Bacaan Doa Kamilin saat Shalat Tarawih Sendiri

Posted on

Shalat Tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Biasanya, shalat Tarawih dilakukan berjamaah di masjid atau musala. Namun, ada juga beberapa orang yang memilih untuk melaksanakan shalat Tarawih sendiri di rumah. Bagi Anda yang ingin melaksanakan shalat Tarawih sendiri, berikut adalah bacaan doa Kamilin yang dapat Anda amalkan.

1. Niat Shalat Tarawih

Sebelum memulai shalat Tarawih sendiri, tentunya Anda harus berniat terlebih dahulu. Berikut adalah bacaan niat shalat Tarawih:

“Ushalli sunnatat Tarawih rak’ataini lillahi ta’ala.”

Artinya: “Aku berniat melaksanakan shalat sunah Tarawih dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Setelah berniat, Anda dapat memulai shalat Tarawih dengan membaca takbiratul ihram.

2. Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram adalah takbir pertama yang dilakukan saat memulai shalat. Berikut adalah bacaan takbiratul ihram:

“Allahu Akbar.”

Artinya: “Allah Maha Besar.”

Setelah membaca takbiratul ihram, Anda dapat melanjutkan dengan membaca doa iftitah.

3. Doa Iftitah

Doa iftitah merupakan doa pembuka shalat yang biasanya dibaca setelah takbiratul ihram. Berikut adalah bacaan doa iftitah:

“Subhanakallahumma wabi hamdika, watabarakasmuka, wata’ala jadduka, wala ilaha ghairuka.”

Artinya: “Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, dan Maha Suci nama-Mu, dan Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.”

Pos Terkait:  Manusia yang Tidak Merugi: Apa yang Membuat Mereka Berbeda?

Setelah membaca doa iftitah, Anda dapat melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah.

4. Surat Al-Fatihah

Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran yang wajib dibaca dalam setiap rakaat shalat. Berikut adalah bacaan surat Al-Fatihah:

“Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yawmid-din. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdinas siraatal mustaqim. Siratal ladzina an’amta ‘alaihim. Ghairil maghdubi ‘alaihim walad-dallin. Amin.”

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

Setelah membaca surat Al-Fatihah, Anda dapat melanjutkan dengan membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan.

5. Surat-surat Pendek atau Surat Pilihan

Setelah membaca surat Al-Fatihah, Anda dapat membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan sebagai bacaan dalam shalat Tarawih. Beberapa surat pendek yang sering dibaca dalam shalat Tarawih antara lain:

– Surat Al-Ikhlas

“Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad.”

Artinya: “Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya.”

– Surat An-Nas

“Qul a’udzu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Wa min sharrin-naffathati fil ‘uqad. Wa min sharri hasidin idza hasad.”

Pos Terkait:  Ayat Al-Quran Tentang Jual Beli

Artinya: “Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

Anda dapat memilih surat-surat pendek lainnya sesuai dengan keinginan Anda.

6. Rukuk dan Sujud

Setelah membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan, Anda dapat melanjutkan dengan rukuk dan sujud. Berikut adalah bacaan dalam rukuk dan sujud:

– Bacaan dalam Rukuk:

“Subhanallahil ‘azhim.”

Artinya: “Maha suci Allah yang Maha Agung.”

– Bacaan dalam Sujud:

“Subhanallahil a’la.”

Artinya: “Maha suci Allah yang Maha Tinggi.”

Anda dapat melaksanakan rukuk dan sujud sebanyak yang diperlukan sesuai dengan jumlah rakaat Tarawih yang Anda lakukan.

7. Tasyahud Awal dan Akhir

Setelah selesai rakaat terakhir, Anda dapat melanjutkan dengan tasyahud awal dan akhir. Berikut adalah bacaan dalam tasyahud:

– Tasyahud Awal:

“At-tahiyyatu lillahi was shalawatu wattayyibat. As-salamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahish shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh.”

Artinya: “Segala penghormatan, ketaatan, dan kebaikan hanya untuk Allah. Semua salam (yang baik) hanya untukmu, wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya. Semoga salam (yang baik) juga tercurah kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

Pos Terkait:  Doa Nabi Yunus: Pengertian, Kandungan, dan Keutamaan

– Tasyahud Akhir:

“Allahumma shalli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama shallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma baarik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama baarakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.”

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Mulia.”

8. Salam

Setelah membaca tasyahud akhir, Anda dapat melanjutkan dengan salam. Berikut adalah bacaan dalam salam:

“Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah.”

Artinya: “Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada kamu.”

Anda dapat mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri untuk menandakan akhir dari shalat Tarawih.

Demikianlah bacaan doa Kamilin saat shalat Tarawih sendiri. Dengan mengamalkan bacaan-bacaan doa tersebut, diharapkan shalat Tarawih Anda menjadi lebih khusyuk dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin.

Sumber: https://www.example.com/doa-kamilin-shalat-tarawih-sendiri