Isi Kandungan Al Quran Surat Az Zariyat

Posted on

Surat Az Zariyat adalah salah satu surat yang terdapat dalam Al Quran. Surat ini memiliki 60 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ayat-ayat dalam surat ini banyak membahas tentang kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Selain itu, surat ini juga mengajarkan tentang keimanan dan akhlak yang baik untuk umat manusia.

Ayat Pertama

Surat Az Zariyat dimulai dengan ayat pertama yang berbunyi: “Demi angin yang bertiup dengan lembut”. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah SWT yang mampu mengatur alam semesta dengan begitu sempurna. Angin yang bertiup dengan lembut adalah salah satu contoh dari kekuasaan Allah SWT yang patut untuk dikagumi.

Ayat Kedua

Ayat kedua dalam surat ini berbunyi: “Dan angin yang membawa bekal berat”. Ayat ini mengajarkan tentang keajaiban alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Angin yang mampu membawa bekal berat merupakan bukti nyata dari kekuasaan Allah SWT yang tiada batas.

Ayat Ketiga

Ayat ketiga dalam surat ini berbunyi: “Dan angin yang membawa kebahagiaan”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Angin yang membawa kebahagiaan merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT yang patut untuk disyukuri.

Ayat Keempat

Ayat keempat dalam surat ini berbunyi: “Dan awan yang membawa hujan”. Ayat ini mengajarkan tentang keajaiban alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Awan yang membawa hujan merupakan salah satu contoh dari kekuasaan Allah SWT yang patut untuk dikagumi.

Pos Terkait:  Nabi Isa Sampaikan Kabar Gembira Mengenai Rasul Terakhir

Ayat Kelima

Ayat kelima dalam surat ini berbunyi: “Dan bumi yang terbuka lebar”. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah SWT yang mampu menciptakan bumi beserta isinya dengan sangat sempurna. Bumi yang terbuka lebar merupakan bukti nyata dari kekuasaan Allah SWT yang tiada batas.

Ayat Keenam

Ayat keenam dalam surat ini berbunyi: “Sesungguhnya kamu (manusia) benar-benar dalam kesulitan (karena tidak mempercayai hari kiamat)”. Ayat ini mengajarkan tentang keimanan dan akhlak yang baik bagi umat manusia. Manusia dianjurkan untuk selalu mempercayai dan mengingat hari kiamat yang akan datang.

Ayat Ketujuh

Ayat ketujuh dalam surat ini berbunyi: “Dan tidak ada yang lebih dusta dari orang yang mendustakan kebenaran”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan. Orang yang selalu berdusta akan dihukum oleh Allah SWT di akhirat nanti.

Ayat Kedelapan

Ayat kedelapan dalam surat ini berbunyi: “Maka berputar-putarlah mereka di antara neraka dan air yang sangat panas”. Ayat ini menggambarkan siksaan yang akan diterima oleh orang yang selalu berdusta dan tidak mempercayai kebenaran. Siksaan itu akan berupa neraka yang sangat panas.

Ayat Kesembilan

Ayat kesembilan dalam surat ini berbunyi: “Dan orang-orang yang berbuat kejahatan, mereka berada dalam neraka”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya berakhlak baik dan tidak melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman di neraka nanti.

Ayat Kesepuluh

Ayat kesepuluh dalam surat ini berbunyi: “Mereka masuk ke dalamnya (neraka) pada hari mereka dihukum”. Ayat ini mengajarkan tentang keadilan Allah SWT yang akan menentukan hukuman bagi orang yang berbuat kejahatan. Hukuman itu akan diberikan pada hari di mana orang tersebut dihukum.

Ayat Kesebelas

Ayat kesebelas dalam surat ini berbunyi: “Dan mereka ditanya: ‘Di manakah yang kamu sembah selain dari Allah?’ Mereka menjawab: ‘Mereka telah lenyap daripada kami'”. Ayat ini mengajarkan tentang keimanan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Orang yang menyembah selain Allah SWT akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti.

Pos Terkait:  Doa Ketika Dengar Ayam Berkokok

Ayat Keduabelas

Ayat keduabelas dalam surat ini berbunyi: “Dan mereka (orang-orang yang menyembah selain Allah) mengakui kesalahan mereka setelah mereka melihat siksaan (neraka)”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keimanan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Orang yang menyembah selain Allah SWT akan menyesal setelah melihat siksaan di neraka.

Ayat Ketigabelas

Ayat ketigabelas dalam surat ini berbunyi: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Ayat ini mengajarkan tentang kekuasaan dan kebaikan Allah SWT yang patut untuk dipuji dan disembah oleh umat manusia.

Ayat Keempatbelas

Ayat keempatbelas dalam surat ini berbunyi: “Dan bahwa kejutan-kejutan besar dari Tuhanmu pasti terjadi”. Ayat ini mengajarkan tentang keimanan dan akhlak yang baik bagi umat manusia. Orang yang selalu beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan kejutan besar dari Allah SWT di akhirat nanti.

Ayat Kelimabelas

Ayat kelimabelas dalam surat ini berbunyi: “Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Besar”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur dan bertasbih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

Ayat Keenambelas

Ayat keenambelas dalam surat ini berbunyi: “Dan kemudian (berserah dirilah) kepada-Nya”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya berserah diri kepada Allah SWT dan mengikuti segala perintah-Nya.

Ayat Ketujuhbelas

Ayat ketujuhbelas dalam surat ini berbunyi: “Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Ayat ini mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang Allah SWT yang patut untuk dipuji dan disembah oleh umat manusia.

Ayat Kedelapanbelas

Ayat kedelapanbelas dalam surat ini berbunyi: “Telah datang kepadamu kisah-kisah yang menggugah hatimu”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya mempelajari sejarah dan kisah-kisah yang terdapat dalam Al Quran untuk meningkatkan keimanan dan akhlak yang baik.

Pos Terkait:  Waktu Shalat Fajar: Pentingnya Menjaga Kewajiban Agama

Ayat Kesembilanbelas

Ayat kesembilanbelas dalam surat ini berbunyi: “Mereka (orang-orang kafir) tidak percaya kepadanya (Al Quran) padahal Al Quran itu adalah kebenaran yang menerangkan”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya mempercayai Al Quran sebagai sumber kebenaran dan petunjuk bagi umat manusia.

Ayat Keduapuluh

Ayat keduapuluh dalam surat ini berbunyi: “Maka tertawalah mereka (orang-orang kafir) sekali-kali tidak lama”. Ayat ini mengajarkan tentang keadilan Allah SWT yang akan menentukan hukuman bagi orang yang tidak mempercayai Al Quran. Orang-orang kafir akan menyesal di akhirat nanti.

Ayat Ketigapuluh

Ayat ketigapuluh dalam surat ini berbunyi: “Dan di hadapan Allah-lah orang-orang yang bertakwa akan berada di tempat yang aman”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya beriman dan berakhlak baik bagi umat manusia. Orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat yang aman di akhirat nanti.

Ayat Keempatpuluh

Ayat keempatpuluh dalam surat ini berbunyi: “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

Ayat Kelimapuluh

Ayat kelimapuluh dalam surat ini berbunyi: “Dan bahwa sesungguhnya Allah-lah Yang memberi rezeki dan Yang menentukan takdir”. Ayat ini mengajarkan tentang kekuasaan dan kebaikan Allah SWT yang patut untuk dipuji dan disembah oleh umat manusia.

Kesimpulan

Surat Az Zariyat mengajarkan tentang kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ayat-ayat dalam surat ini juga mengajarkan tentang keimanan dan akhlak yang baik bagi umat manusia. Orang yang selalu beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan kebaikan dan kasih sayang Allah SWT di akhirat nanti.