Umum

Ayat Alquran tentang Ibadah Haji: Menyucikan Diri dan Mengikuti Sunnah Rasulullah

×

Ayat Alquran tentang Ibadah Haji: Menyucikan Diri dan Mengikuti Sunnah Rasulullah

Share this article

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan bagi umat Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ibadah haji dilakukan setahun sekali pada bulan Dzulhijjah, di mana jutaan umat Muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

Sebagai ibadah yang sangat penting, tentu saja haji diatur secara detail dalam Alquran. Berikut adalah beberapa ayat Alquran tentang ibadah haji:

1. Surah Al-Baqarah ayat 196

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terhalang (tidak dapat melaksanakannya), maka (laksanakanlah) korban yang mudah. Dan janganlah mencukur rambutmu sebelum korban sampai ke tempatnya penyembelihan. Barang siapa di antara kamu sakit atau mengalami kesulitan dalam hal rambut (yang tidak dicukur), maka boleh melakukan tebusan dengan puasa atau sedekah atau berkorban. Apabila kamu sehat dan siapa yang tidak memperoleh kesulitan dalam hal rambut (yang tidak dicukur) maka hendaklah ia bertaqwa dan tidak memotong rambutnya sampai korban sampai ke tempat penyembelihan. Barang siapa di antara kamu yang berhubungan jima’ (seksual) dalam ihram maka (ia harus) mengganti dengan korban yang mudah. Maka berkorbanlah binatang yang mudah didapat, atau puasa, atau sedekah. Apabila kamu merasa aman dari kemarahan (orang yang dizalimi), maka (lakukanlah) thawaf (mengelilingi Ka’bah). Janganlah kamu sedang dalam keadaan berihram. Apabila kamu terhalang (tidak dapat melaksanakannya), maka (lakukanlah thawaf) dengan menyembelih korban yang mudah. Dan janganlah mencampur adukkan antara thawaf dengan sa’i. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Pada ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk tentang bagaimana menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan tentang tebusan bagi orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Allah SWT juga menunjukkan pentingnya untuk menyucikan diri dan tidak mencampur adukkan antara thawaf dengan sa’i.

Pos Terkait:  Inilah Ciri Orang yang Lalai dalam Shalat

2. Surah Al-Hajj ayat 27-28

“Dan adzanlah di antara manusia untuk haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan atas unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan kemanfaatan baginya dan menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rezeki yang diberikan-Nya kepada mereka dari binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan berilah makanan yang cukup serta berpakaianlah dengan baik. Kemudian jadilah bersyukur kepada Allah, atas nikmat-Nya yang begitu besar itu, supaya kamu beruntung.”

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya mengumandangkan adzan untuk mengajak manusia menunaikan ibadah haji. Allah SWT juga menunjukkan pentingnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya oleh memberikan makanan yang cukup dan berpakaian dengan baik.

3. Surah Ali Imran ayat 97

“Di antara tanda-tanda kebesaran (Allah) ialah tempat suci (Ka’bah). Maka barangsiapa memasukinya, ia akan merasa aman. Haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya ibadah haji sebagai bentuk kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Selain itu, Allah SWT juga menunjukkan pentingnya tempat suci Ka’bah sebagai tanda kebesaran-Nya.

4. Surah Al-Maidah ayat 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan-seruan haji dan umrah karena Allah. Janganlah kamu memutuskan ikatan perkawinan selama dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah mengadili apa yang dikehendaki-Nya.”

Pada ayat ini, Allah SWT menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Selain itu, Allah SWT juga menunjukkan pentingnya untuk tidak memutuskan ikatan perkawinan selama dalam keadaan ihram.

5. Surah Al-Baqarah ayat 158

“Sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwah adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau umrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara kedua gunung itu. Dan barangsiapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang ia niatkan. Dan tuntutlah rezeki dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyedia rezeki.”

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya sa’i antara kedua gunung As-Safa dan Al-Marwah sebagai bagian dari ibadah haji dan umrah. Allah SWT juga menunjukkan bahwa Dia Maha Mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya dan apa yang ia niatkan.

Pos Terkait:  Isi Kandungan Al Quran Surat Al Kafirun: Mengenal Makna dan Hikmahnya

6. Surah Al-Baqarah ayat 197

“Haji adalah bulan yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Barangsiapa yang menunaikannya dalam bulan itu, maka tidak boleh menggauli isterinya dan tidak boleh berbuat fasik dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam haji. Barangsiapa yang melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Dan ambillah bekal (untuk perjalanan), maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Pada ayat ini, Allah SWT menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan ketertiban selama menunaikan ibadah haji. Allah SWT juga menunjukkan bahwa sebaik-baik bekal untuk perjalanan adalah takwa.

7. Surah Al-Baqarah ayat 158

“Sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwah adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau umrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara kedua gunung itu. Dan barangsiapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang ia niatkan. Dan tuntutlah rezeki dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyedia rezeki.”

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya sa’i antara kedua gunung As-Safa dan Al-Marwah sebagai bagian dari ibadah haji dan umrah. Allah SWT juga menunjukkan bahwa Dia Maha Mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya dan apa yang ia niatkan.

8. Surah Ali Imran ayat 96

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil, maka beri mereka siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari-Nya, dan keridhaan, serta surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal.”

Pada ayat ini, Allah SWT menunjukkan pentingnya menghindari perbuatan kekerasan dan merusak bumi. Allah SWT juga menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan-Nya akan mendapat ganjaran yang besar di akhirat.

Pos Terkait:  Golongan Manusia yang Jauh dari...

9. Surah Al-Baqarah ayat 158

“Sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwah adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau umrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara kedua gunung itu. Dan barangsiapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang ia niatkan. Dan tuntutlah rezeki dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyedia rezeki.”

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya sa’i antara kedua gunung As-Safa dan Al-Marwah sebagai bagian dari ibadah haji dan umrah. Allah SWT juga menunjukkan bahwa Dia Maha Mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya dan apa yang ia niatkan.

10. Surah Al-Hajj ayat 29

“Maka biarlah mereka menyelesaikan persiapan-persiapan mereka (untuk haji), dan hendaklah mereka menunaikan nadzar-nadzar mereka, dan berkelilinglah Baitullah itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melanggar syariat Allah. Dan barangsiapa yang melanggar syariat Allah, maka sesungguhnya orang itu merugikan dirinya sendiri. Dan janganlah kamu mencela orang-orang yang mempersembahkan sesuatu dari karunia Allah kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”

Pada ayat ini, Allah SWT menunjukkan pentingnya menyelesaikan persiapan dan menunaikan nadzar sebelum menunaikan ibadah haji. Allah SWT juga menunjukkan pentingnya untuk menghormati karunia Allah yang diberikan kepada orang lain dan tidak mencela mereka.

11. Surah Al-Baqarah ayat 197

“Haji adalah bulan yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Barangsiapa yang menunaikannya dalam bulan itu, maka tidak boleh menggauli isterinya dan tidak boleh berbuat fasik dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam haji. Barangsiapa yang melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Dan ambillah bekal (untuk perjalanan), maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Pada ayat ini, Allah SWT menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan ketertiban selama menunaikan ibadah haji. Allah SWT juga menunjukkan bahwa sebaik-baik bekal untuk perjalanan adalah takwa.

12. Surah Al-Hajj ayat 26

“Dan (ingatlah) ketika Kami tetapkan bagi Ibrahim tempat yang suci (Ka’bah), (dan Kami berfirman): Janganlah kamu mempersekutukan sesuatupun dengan-Ku, dan suc